IPA Debrecen
 
Székhely : 
H-4024  Debrecen
Kossuth utca 20. 1/51

Tel.  : +36 52 516-400
Mobil: +36 30 636-73-73
Fax  : +36 52 516-401

BM. tel. : 03-32/23-71
BM. fax : 03-32/22-67

E-mail :
ipa.debrecen@gmail.comCopyright © 2015  Minden jog fenntartva.
Kezdőlap
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ

DEBRECENI SZERVEZETE
Időjárás
Friss hírek
Látogatottság
hit counter
                      "SERVO PER AMIKECO"

                                      azaz

                  "BARÁTSÁGGAL SZOLGÁLNI"

Arthur Troop - angol rendőr - az INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Nemzetközi Rendőr Szövetség, továbbiakban IPA) alapítója az 1950-es évek elején aligha gondolta volna, hogy az általa megálmodott egyesület szervezetei behálózzák az egész világot és a fent olvasható jelmondatát, jelszavát minden demokratikus állam rendőrségének tagja megismeri.

Az IPA mára, a 64 nemzeti szekciójával a világ egyik legnagyobb rendőri szövetsége lett és tagjainak száma meghaladja a 450.000 főt.

A rendszerváltást követően a magyar rendőrség állományából néhány fő az Osztrák Szekcióba kérte felvételét, ezáltal teremtve meg az önálló Magyar Szekció megalapításának lehetőségét. Szerencsére Hajdú-Bihar megyében is éltek olyan rendőrök, akik felismerték e szervezetnek az előnyeit és az Osztrák Szekció tagjaként "IPA Debreceni Szervezet" néven egyesületet hoztak létre.

Az IPA Debreceni Szervezet megalapítása óta közel húsz év telt el. Ez idő alatt szervezetünk megteremtette a működéséhez szükséges összes feltételrendszert és mind a hazai mind a nemzetközi területeken elismerést szerzett a Magyar Köztársaságnak, ezen belül megyénknek, városunknak, szűkebb pátriánknak.

Az IPA Debrecen célkitűzései az alapítás óta változatlanok, nevezetesen a közrend - közbiztonság védelme, az Európai Unióhoz való csatlakozás, az egészséges életmód és az erre való nevelés, a demokratikus értékrendek között együttműködő rendőrségek sport, baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítése.

Kapcsolataink a társszervekkel az ország minden megyéjében, több városában, az Európai Unió valamennyi tagállamában, de az unión kívül az USA-ban, Izraelben, Dél Afrikában, Cipruson, Mongóliában és más számos országban élő és kiegyensúlyozott, jó.

Az IPA Debreceni Szervezetét több alkalommal, több nemzeti szekció főtitkára megtisztelte látogatásával és önzetlen támogatást nyújtott tevékenységünkhöz. Legutóbb 2008. augusztus 20.-án - a Cipruson élő - Michael Odysseos úr az IPA Világszervezetének Elnöke látogatott el hozzánk és méltatta szervezetünk kiemelkedő tevékenységét több sajtóorgánumban és az MTV műsorában is.

Takságunk már nem kizárólag a rendőrség hanem a rendvédelem más területén dolgozó kollégák is, mint például a vámosok, tűzoltók és a - volt  határőrök.

Az IPA Debreceni Szervezete a kapcsolatain keresztül összeköttetést teremt a szakmai munkát végző nemzeti rendőrségek között, színes progra- mokat szervez, nívós sportrendezvények rendezője  és résztvevője évek óta. Rendőr-szakmai tovább-képzések lehetőségét biztosítja a gimborni (Német-ország)kastélyban működő Nemzetközi Továbbkép-ző Központban.

Jelentős siker, hogy 2002. június hónapban megnyitotta kapuit Debrecenben, a Balaton utcán lévő úgynevezett IPA Ház, melynek - a Hajdú-Bihar megyei Rendőr Főkapitánysággal közös üzemelte-tésével tovább bővíthetjük lehetőségeinket szakmai konferenciák szervezése és új kapcsolatok bővítése terén.

2014 júliusában új vezetőséget választott a tagságunk. Az elnöki tisztet dr. Elek László tölti be. A titkári teendőket Patakvölgyi Rudolf látja el.
A szervezet tevékenységét Szabó János gazdasági vezető segíti.

Természetesnek vesszük, hogy a bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése terén nemcsak a rendőrök részére tartunk tanácskozásokat és szakmai megbeszéléseket, hanem a társadalom minden tagját, a gazdasági élet szereplőit is óvjuk a jogsértésektől, illetve segítjük őket a mindennapi, jogszerű tevékenységükben.

Az „IPA Debrecen” működéséről, a programokról és terveinkről felvilágosítást adnak az IPA Debreceni Szervezetének vezetőségi tagjai és a megyei főkapitányság épületében működő ún. IPA Irodában dolgozó munkatársaink. Tevékenységünkkel, életünkkel közelebbről is megismerkedhet, ha ellátogat szervezetünk honlapjára.

Tisztelettel,

                IPA Debreceni Szervezet Vezetősége         
2019. Közgyűlés
   beszámoló
   2020.01.09.

2019.06.01.
  NAV adó 1%


2019 adó 1%
   2019.04.15.

2018. évi
   beszámoló
   2019.01.09.
   

 


 

Elérhetőségek
ipa-49a